MENU

Podporené z EU

PODPORENÉ Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Název realizovaného projektu:

 • Rekonštrukcia horského hotelu "Javorník" Lazy pod Makytou

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: 

 • Západné Slovensko/ Trenčiansky kraj, Púchov, Lazy pod Makytou 646

NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA

 • Tichý a Kubík s.r.o., Lazy pod Makytou 646, 02055 Lazy pod Makytou, Slovenská republika

ČASOVÝ ROZSAH REALIZÁCIE PROJEKTU

 • Začiatok realizácie: 06/2010
 • Ukončenie realizácie: 08/2011

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU: 1249596,00 euro 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

 • Horský hotel Javorník v obci Lazy pod Makytou, časť Čertov sa pred rekonštrukciou nachádzala v stave, ktorého dôsledkom bol veľmi nízky dopyt po poskytovaných službách. Prevádzka rekreačného zariadenia nebola konkurencieschopná predovšetkým vzhľadom na technickú zaostalosť a úzky rozsah poskytovaných služieb. Oblasť Čertova je vyhláseným rekreačným územím s možnosťou celoročnej rekreácie s akcentom na zimné športy.
 • Realizáciou projektu sa nepochybne dosiahla vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb, podstatne sa rozšírila ponuka služieb, ktorú považujeme za komplexnú nielen z pohľadu celoročného využitia hotela, ku ktorej prispieva i atraktivita lokality Čertov, ktorá sa nachádza v CHKO Kysuce v blízkosti Moravy, resp. Beskydy. Hotel  poskytuje v súčasnosti celoročné využitie, športovo-relaxačné pobyty vysokého komfortu a kvality služieb, ktoré vychádzajú z požiadaviek klientov a hostí hotela.
 • Realizáciou projektu boli vytvorené podmienky pre oddych a rekreáciu turistov, bolo vybudované nové wellness centrum so saunovým svetom, športoviská a s komfortným ubytovaním. Hotel je určený pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií, ako aj pre špecializované skupiny športových a záujmových klubov, či pre firemné podujatia a semináre.
 • Novo zrekonštruovaný hotel Javorník *** sa stáva konkurencieschopným zariadením nie len v okolí púchovskej doliny, ale aj smerom na Českú republiku, Poľsko.

OPERAČNÝ PROGRAM

 • Konkurencieschopnosť a hospodárksy rast
 • RIADIACI ORGÁN 
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • www.economy.gov.sk