Či je leto, či je zima, u nás bude stále príma.   +421 42 4111 266

Podporené z európskeho fondu regionálneho rozvoja

Název realizovaného projektu:

Rekonštrukcia horského hotelu "Javorník" Lazy pod Makytou

 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: 

Západné Slovensko/ Trenčiansky kraj, Púchov, Lazy pod Makytou 646

 

NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA

Tichý a Kubík s.r.o., Lazy pod Makytou 646, 02055 Lazy pod Makytou, Slovenská republika

 

ČASOVÝ ROZSAH REALIZÁCIE PROJEKTU

Začiatok realizácie: 06/2010

Ukončenie realizácie: 08/2011

 

VÝŠKA POSKYTNUTÉHO PRÍSPEVKU: 1249596,00 euro 

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Horský hotel Javorník v obci Lazy pod Makytou, časť Čertov sa pred rekonštrukciou nachádzala v stave, ktorého dôsledkom bol veľmi nízky dopyt po poskytovaných službách. Prevádzka rekreačného zariadenia nebola konkurencieschopná predovšetkým vzhľadom na technickú zaostalosť a úzky rozsah poskytovaných služieb. Oblasť Čertova je vyhláseným rekreačným územím s možnosťou celoročnej rekreácie s akcentom na zimné športy.

Realizáciou projektu sa nepochybne dosiahla vyššia kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb, podstatne sa rozšírila ponuka služieb, ktorú považujeme za komplexnú nielen z pohľadu celoročného využitia hotela, ku ktorej prispieva i atraktivita lokality Čertov, ktorá sa nachádza v CHKO Kysuce v blízkosti Moravy, resp. Beskydy. Hotel  poskytuje v súčasnosti celoročné využitie, športovo-relaxačné pobyty vysokého komfortu a kvality služieb, ktoré vychádzajú z požiadaviek klientov a hostí hotela.

Realizáciou projektu boli vytvorené podmienky pre oddych a rekreáciu turistov, bolo vybudované nové wellness centrum so saunovým svetom, športoviská a s komfortným ubytovaním. Hotel je určený pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií, ako aj pre špecializované skupiny športových a záujmových klubov, či pre firemné podujatia a semináre.

Novo zrekonštruovaný hotel Javorník *** sa stáva konkurencieschopným zariadením nie len v okolí púchovskej doliny, ale aj smerom na Českú republiku, Poľsko.

 

OPERAČNÝ PROGRAM

Konkurencieschopnosť a hospodárksy rast

RIADIACI ORGÁN 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.economy.gov.sk

 

Súvisiace informácie:

TABUĽA